Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители! Регламентът за прием на ученици в V клас в ПМГ "Яне Сандански" е публикуван в линк Прием.
 

***
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ!


ПМГ "Яне Сандански" съобщава, че е готово класирането на учениците за приемане в паралелката V клас.

Може да видите дали сте приети в 102 кабинет в сградата на гимназията.

При записването учениците предоставят оригинала на удостоверението за завършен начален етап. Необходимо е да се представи и удостоверение за преместване в друго училище до 30.08.2017г.

Записването на класираните ученици е до 17:30 часа на 29.06.2017г. (включително).

***
ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

Прием след завършен седми клас

Виж тук***

Методика за прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година


МЕТОДИКА


***

КНИГИ ЗА ЧЕТЕНЕ!

VI клас


VII клас


VIII клас


IX клас


X клас


XI клас


XII клас


***


*** ***


Последни новини:

Випуск 2017 на ПМГ „Яне Сандански“ получи дипломите си за средно образование

Специален подарък за учениците на ПМГ

ПМГ е вече част от кампанията „Журналисти в училище“

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

 


Колонката на Администратора

Колонката на Администратора:

 

  
123


ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®