Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 


***

ПМГ „Яне Сандански” събира снимков материал, свързан с историята на училището от основаването до края на 90-те години.
Приканваме бивши и настоящи учители, ученици и граждани да предоставят свои снимки за обогатяване на историческата сбирка на гимназията.
Снимките можете да изпратите на e-mail адрес pmg_snimki@abv.bg или да предоставите за сканиране в канцеларията на училището.


***Тържествено откриване на учебната 2014/2015 година

***


Последни новини:

Симулационно занятие за Гражданска защита

Финално мероприятие на Европейската седмица за програмиране - Поход на вдъхновителите

Наши ученици участват в тържествата посветени на празника на гр. Гоце Делчев

 


Колонката на Администратора

Колонката на Администратора:

 

  
123
Какви са моите очаквания от педагогическия съветник?

Да ми помага при разрешаването на различни конфликти
Да ми съдейства при разкриването на моите способности
За мен не е от значение присъствието му в училище
Нямам нужда от него
Все ми е едно

 

ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®