Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  Календар

 

 

Календар на дейностите на Ученическия парламент за учебната 2017/2018 година

 

 

Календара на дейностите на Ученическия съвет на ПМГ  ‘’Яне Сандански‘‘ подлежи на промени. Всеки, който има идея за бъдещи мероприятия и инициативи, може да я представи при педагогическия съветник.

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®