Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 
123
Какви са моите очаквания от педагогическия съветник?

Да ми помага при разрешаването на различни конфликти
Да ми съдейства при разкриването на моите способности
За мен не е от значение присъствието му в училище
Нямам нужда от него
Все ми е едно

 

ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®