Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители! Регламентът за прием на ученици в V клас в ПМГ "Яне Сандански" е публикуван в линк Прием.
 

 

Постижения на учениците за учебната 2016/2017 г.

 

Пилотното национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности се проведе с ученици от всички 28 области в странатa.

Проверяваха се компетентности, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигитална компетентност (http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences).

Нашите ученици от X г и X е клас бяха включени в оценяването, което се проведе на 14 юни в ПМГ. За доброто си представяне двайсет и осем ученици получиха удостоверения от МОН за самостоятелно ниво на  владеене по Европейската референтна рамка за оценяване.

***

За пети пореден път в София се проведе националният есенен турнир по информационни технологии “Джон Атанасов“. Състезанието се реализира в три направления:

- Мултимедийни презентации - V-VIII клас

- Интернет приложения - IX-XII клас

- Приложни програми - IX-XII клас

Учениците от ПМГ „Яне Сандански“ за първи път взеха участие в това престижно и много сложно състезание. Учениците Ивет Бялева и Стоян Янев от XIIв клас представиха проекта „DietDiary“ в направление „Приложни програми“. В надпреварата с учениците от математическите гимназии в страната нашите ученици показаха тринадесети резултат.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Постижения на учениците за учебната 2015/2016 г.

 

***

 

 Постижения на учениците за учебната 2014/2015 г.
 

***

 

Постижения на учениците за учебната 2013/2014 г.
 

***

Постижения на учениците за учебната 2012/2013 г.

 

***

Постижения на учениците за учебната 2011/2012 г.

 

***

Постижения на учениците за учебната 2010/2011 г.

 

***

Постижения на учениците за учебната 2009/2010 г.

 

  
123
Какви са очакванията ми от новата учебна година?

Да ми бъде интересно и забавно в училище
Да опозная света около мен
Да срещна много нови приятели
Да сбъдна мечтите си
Нямам очаквания

 

ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®