Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Скъпи ученици, на 24.05.2018г. в 09:00 часа всички трябва да бъдете в двора на ПМГ "Яне Сандански" с училищна униформа!
  Национално математическо състеза

    Постижения на учениците
 

***


Елена Бозукова от VIIIа клас в ПМГ „Яне Сандански“ печели първо място на Коледно математическо състезание, проведено в гр. Сандански. Нашата осмокласничка има изключителен успех – постига максималния брой точки в състезанието за съответната възрастова група и заема първото място в област Благоевград.

    

***

Постижения на учениците за учебната 2016/2017 г.

***

 

Постижения на учениците за учебната 2015/2016 г.

 


***

 

Постижения на учениците за учебната 2014/2015 г.

***
 

Постижения на учениците за учебната 2013/2014 г.

 

***
 

Постижения на учениците за учебната 2012/2013 г.

 

***

Постижения на учениците за учебната 2011/2012 г.

 

***

 

Постижения на учениците за учебната 2010/2011 г.

 

***

 

Постижения на учениците за учебната 2009/2010 г.

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®