Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

 

ДОКУМЕНТИ НА ПМГ "ЯНЕ САНДАНСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

Уважаеми ученици, родители и потребители!

ПМГ “Яне Сандански“ Ви информира, че ако желаете да се запознаете с   файловете,  съдържащи  училищни  документи,  е необходимо да изпратите писмо на посочения  адрес  vania.stancheva@pmggd.bg   със следното съдържание:

1. Трите Ви имена, класът и училището, в което учите, ако сте ученик

2.Трите  Ви имена , името на ученика, класът и училището, в което учи, ако сте родител

3. Трите  Ви имена, месторабота /длъжност/, ако сте потребител

Благодаря!

 

 

***

           

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията

***

Заповед във връзка с утвърдени "Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията"

***

Заявление за достъп до обществена информация, протокол, решение

 

***

Правилник за дейността на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев през учебната 2016/2017 година

 

***

 

Мерки за повишаване качеството на образование в ПМГ "Яне Сандански" за учебната 2016/2017 година

 

***

Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

 

***

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

***

 

Стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев за учебната 2016/2017 година

 

***

Правилник за пропускателния режим в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев

 

***

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев

 

***

 

Етичен кодекс на училищната общност в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®