Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

 

 ДЗИ 2017 г.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: сесия май-юни:


  • Български език и литература - 19 май 2017 г., начало 08:00 часа

  • Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2017 г., начало 08:00 часа

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май - 02 юни 2017 г.

 

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2016–2017 г.:

 

 Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 06.03.2017 г. – 17.03.2017 г.

 

 Допускане до държавни зрелостни изпити:

                                                                                          

 Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от

 училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ - до 20.03.2017 г.

 

 Допускане до държавни зрелостни изпити - до 18 .05.2017 г.

 

 Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 18.05.2017 г.

 

 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - до 18.05.2017 г.

 

 Оценяване на изпитните работи - 20.05.2017 г. - 04.06.2017 г.

 

 Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 09.06.2017 г.

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ НА ДЗИ  - 2016/2017г.

 

 

 

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2016
г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/sreden_uspeh_dzi_2016.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2015
г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/sreden_uspeh_dzi_2015.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2014
г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/rez_dzi_2014.jpg


 

 


 

 

Актуална информация за всичко около ДЗИ търсете на:

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

 

Архив

 

Резултати от ДЗИ за учебната 2010/2011 година.

 

Резултати от ДЗИ за учебната 2009/2010 година.

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®