Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

Информация за формираните клубове и дейността им

                          през учебната 2017/2018 година

 

 

1. Клуб „Аристотел“ с ръководител Мария Стоянова

 

Ние от клуб „Аристотел“ сме любознателни и отворени за нови знания. Интересуваме се от множеството тайни, които ни заобикалят, а целта ни е да ги разгадаем. Обичаме да изразяваме личното си мнение по актуални въпроси. Разкриваме философската си гледна точка в стремежа си да изградим един по-добър свят. Работата ни в екип ще помогне да развием уменията си за сътрудничество в колективна среда, а това ще ни подготви за бъдещото ни развитие в житейски план.

 

 

 

 

 

 

2. Клуб "Евроклуб" с ръководител Боряна Вълчева

 

Учениците от Евроклуб  в ПМГ ще  опознаят европейските институции  и тяхната роля в ЕС. Чрез осъществяването на проектни дейности и прилагането на интерактивни методи учениците ще работят самостоятелно и в екип върху разрешаването на конкретни казуси и ще разгърнат креативни идеи в различни училищни инициативи: уъркшоп, викторина, дискусия, изложба. В работата на клуба  са заложени теми, свързани с българската идентичност и традиции, които са част от европейското многообразие. Ще проучват българското наследство от родния край в общинския музей и ще представят резултатите си в представителните изяви.

 

 

 

 

3. Клуб "Историческа мисъл" с ръководител Александра Демерджиева

 

Ние от клуб „Историческа мисъл“ ще се занимаваме с изработване на реплики на скални рисунки от пещерата Магура, апликации от Варненското златно съкровище, релефи от Летнишкото съкровище. Ще учим чрез собствените си сетива и ще направим опит да създадем откъс от старобългарски ръкописен текст, ще дигитализираме исторически книги. Целта ни е да учим чрез личния си опит и преживявания, като обменяме идеи, дискутираме, развиваме чувство на взаимопомощ и сътрудничество.

 

 

 

 

4. Клуб „Магията на Франция“ - La magie de la France с ръководител Татяна Димитрушева

 

Клубът по френски език  ще даде възможност на учениците  чрез подбраните теми отново да се докоснат до изкуството и литературата на френските класици. Това ще им помогне при публични изяви на клуба да се изразяват свободно и да имат увереност в себе си. Заниманията в клуба  ще бъдат част от културни  пътешествия в света на   модата, гастрономията, изкуствата.

 

 

 

5. Клуб „Опознай родината, за да я обикнеш“
с ръководител Красимира Беева

 

Клубната дейност е свързана с проучване и популяризиране на местата, които ще посетим. За да обикнеш нещо наистина, първо трябва да разбереш същността му, да вникнеш в него, да откриеш онази частица от неговата уникалност, която ще накара струните на душата ти да затрептят.

България не е само пенестото море, светлият небосвод, величествените планини, реките или безкрайните равнини. България – това сме всички ние, чиято духовна възвишеност ни сплотява. Ние сме децата на Доброто, умеем да ценим красотата във всичките й аспекти, уважаваме законите на природата и обичаме родната страна, въпреки многобройните нейни недостатъци. Тя е онова, което можем да наречем свое, опознавайки я, ние виждаме само положителните й страни, стремим се да опазим това, което е останало непокътнато през вековете, и искаме в нея да оставим нашите послания, които ще достигнат до следващите поколения. Родината не е просто парче земя – това сме ние, хората, които я населяват. Обичта помежду ни, а не друго, прави нашата красива земя свещена, нашепва ни за любовта на дедите ни към нас, напомня за дълга ни да бъдем добри един към друг, за да се съхраним като нация, да бъдем уважавани от другите и от самите себе си и да сме пример за останалите народи, за потомците ни.

 

         6. Клуб  „Природата и ние“ с ръководител Катерина Бойчева

 

Ние харесваме и търсим нови открития, свързани с екологията и здравната култура на хората. През тази учебна година ще се постараем да обогатим знанията си за природните процеси и промени, а също така ще разглеждаме  проблеми, свързани със здравното образование. Целта ни е да опознаем природата по нов и интересен начин и ще споделяме откритията си с вас.

 

 

 

 

 

7. Клуб „Творческо писане“ с ръководител Северина Миладинова

 

Ние сме творци. Обичаме да пишем и четем, защото това ни помага в един много по-красив свят да се озовем.  Ще изграждаме  умения за изразяване на мислите си, а така ще развием и въображението си. Ще пишем есета и интерпретативни съчинения, а това ще ни помогне в подготовката за състезания и конкурси.

 

 

 

8. Клуб „Фотография” с ръководител Реджеп Караахмед

 

Ние обичаме да творим, като интересите ни са насочени към фотографията и информационните технологии. Вдъхновени от всичко, което ни заобикаля, искаме да подарим на останалите феерия от красиви мигове, уловени от нашия обектив.

 

 

9. Клуб „Хандбал“ с ръководител Александър Халачев

 

Дейността на клуб „Хандбал“ е свързана с изучаването на различни технико-тактически качества в хандбалната игра. Усвояването им ще позволи на учениците да участват в турнири и спортни състезания по хандбал. Чрез тях те ще придобият знания и опит, които ще  им позволят да усъвършенстват физическите си възможности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив - 20115/2016г.

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®