Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  Членове

 

 

 Предстоят ни нови, интересни и завладяващи неща през тази 2016/2017 учебна година.

Надяваме се всички Вие, учениците на ПМГ, да бъдете част от тях, както сте били и до сега.

Ако желаете да получите повече информация за Ученическият съвет на ПМГ "Яне Сандански", може да се обърнете към педагогическия съветник.

 

Какво е Ученически съвет ?

 

  Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.
  Решенията на ученическия съвет имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.Съвета се състои от председател, двама заместник-председатели, протоколчик и членове. Всеки ученик има право да внесе предложение за определени инициативи или конкретни мероприятия, независимо дали е член на Ученическия съвет, както да поиска подкрепа за предложени идеи. Активното участие на учениците в демократизацията осигурява усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаймодействие с учителите, родителите и училищното ръководство.Ученическия съвет е в ролята на  притегателен център за училищната ученическа общност и чрез креативност, желание и въображение реализира поставените си във времето цели и идеи!

 

Ръководството на Ученическия съвет на ПМГ през учебната 2016/2017 година:

 

Гергана Парахулева -11 б  клас  – председател на Ученическия съвет

Яна Ляскова – 11 в клас – заместник-председател на Ученическия съвет

Бойка Узунова - 10 в клас заместник-председател на Ученическия съвет

Георги Янев – 12 д  клас – протоколчик на Ученическия съвет

 

 

Членове на ученическия съвет

 

Инициативи и кампании през изминалата 2014/2015 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®