Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, на 21.02.2018г. (сряда) няма да има приемно време. На 19.02., 20.02., 22.02. и 23.02. ще се проведат паралелкови родителски срещи по график.
 

Училищен конкурс „Мога да превеждам”По повод Деня на преводача през м. октомври се проведе конкурс на тема „Мога да превеждам” за учениците от 10. и 11. клас – профилирана подготовка. Отличиха се най-добрите преводи на: Екатерина Терзиева от 10 а и Александър Пелтеков от 11б клас.

Младите преводачи получиха награди - книги на английски език.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®