Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, на 21.02.2018г. (сряда) няма да има приемно време. На 19.02., 20.02., 22.02. и 23.02. ще се проведат паралелкови родителски срещи по график.
 

ПМГ „Яне Сандански“ избра своя Ученически парламент за 2017/2018По най-демократичния начин – чрез реални избори, учениците в ПМГ избраха своите представители в Ученическия парламент. Това бе събитието през последните два дни, което обедини младите хора в училището и едновременно с това им даде ценен опит по отношение на изразяването на гражданска позиция. Правото на глас според Конституцията на Република България е общо, равно и пряко – гимназистите имаха възможността да го упражнят реално и така се постави акцент върху ценността избор.

Благодарим на всички ученици от V до XII клас за ентусиазма, с който приеха идеята за общи реални избори.

Поздравления за всички ученици, които са демократично избрани и вече са официалните представители на ученическата общност в ПМГ. Желаем им да мислят, да вярват, да мечтаят, да рискуват!

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®