Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  Резултати от пробни ДЗИ

РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В  ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОЛИМПИАДИ

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация/и

 
1. Катя Тодорова Либяховска - 12 клас - 45,63т.
2. Медиха Азимова Топалова - 12 клас - 42,75т.

 
Резултати от областен кръг на олимпиадата по География и икономика

 
1. Георги Александров Божиков - 8 клас - 126т.
2. Стоян Костадинов Гебрелиев - 10 клас - 127т.
3. Николай Стоянов Пирнарев - 10 клас - 92т.
4. Илия Бориславов Чамбов - 11 клас - 122т.
5. Ибрахим Джевджет Тарал - 11 клас - 110т.

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика

 

VI клас

Райна Димитрова Бухлева - 12,5 т.

Елена Василева Лиманова - 6 т.

Димитър Николов Боргов - 3,5 т.

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература

 

V клас

Теодора Младенова Тупарова - 27 т.

Гергана Иванова Зункова - 22,5 т.

 

VI клас

Елена Василева Лиманова - 24 т.

Димитър Николов Боргов - 24,5 т.

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по английски език

 

VIII клас

Мария Бориславова Мутафчиева - 88,5 т.

 

X клас 

Мария Василева Фърчева  - 66 т.

Ерик Венциславов Биляров - 73,5 т.

Стела Цветкова Тошанова - 76 т.

 

XI клас

Алекс Юлианов Топалов - 67 т.

Борис Иванов Ангушев - 79 т.

 

XII клас

Анна Георгиева Грачанлиева - 62 т.

Любка Димитрова Ангелинина -52 т.

Катя Тодорова Либяховска - 58 т.

Маргарита Евгениева Кирева - 56 т.

Дамян Георгиев Башлиев - 53 т.

Мариела Димитрова Коджебашева - 62 т.

Красимира Петрова Кръстилова - 85 т.

 

 

 Резултати от областен кръг на олимпиадата по философия

 

X клас

Ивана Костадинова Златкова  - 62,5 т.
Венета Иванова Караманова - 35 т.

XII клас

Катя тодорова Либяховска - 68 т.
Христина Иванова Димова - 69 т. 
Анна Георгиева Грачанлиева - 72 т.

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по информационни технологии

 

VI клас

Райна Димитрова Бухлева - 61 т.

 

IX клас

Иван Димитров Духов - 85 т.

 

 

X клас

Стела Цветкова Тошанова - 81 т.

Мирослав Руменов Пехливанов - 81 т.

 

XI клас

Исмаил Ибрахим Кафеджи - 51 т.

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 

VIII клас

Стефан Георгиев Козелов - 77 т.

Йоанна Аспарухова Апостоловa - 76,5 т.

Кирил Иванов Пашалиев - 74 т.

Дениз Миленова Тюмбелекчиева  - 65, 5 т.

Лилия Димитрова Сарандева - 48 т.

 

IX клас

Златка Димитрова Узунова - 84 т.

Божидар Иванов Делииванов - 83,5 т.

Мехрибан Юсеин Бали - 79 т.

 

X клас

Василка Петрова Темелкова - 35,5 т.

Елиф Саид Даргут - 33 т.

Йордан Запрянов Малаков - 19 т.    

Стилян Асенов Кавлаков  - 5,5 т.

Калина Петрова Кръстилова  - 55, 5 т.

Ивана Тодорова Кобакова  - 33,5 т.

Георги Яков Папарков  - 28 т.

 

 XI клас

 

Надя Вескова Гадирова  - 71,5 т.

Борис Иванов Ангушев  - 46 т.

Иван Костадинов Крушовски - 41, 5 т.

Васка Димитрова  Джурова - 36 т.

Иван Атанасов Аратинов - 35,5 т.

Салина Албенкова Хаджиева - 34,5 т.

Иван Георгиев  Хусев - 9 т.

 

XII клас

Димитър Владимиров Итев - 67 т.

Петя Стефанова Лескалиева - 65,5 т.

Мартин Боянов Пеев   - 50, 5 т.

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по физика

 

VII клас

Лили Стоянова Шарланева - 9,75 т.

 

VIII клас

Анастася Димитрова Лукманова  - 5 т.

 

IX клас

Ахмед Исмаил Гаваз - 11,5 т.

Тeмер Ибраимов Пингов - 8 т.

Елена Иванова Джалова - 3,5 т.

Даниела Замфирова Доленска - 16,5 т.

 

X клас

Саня Гюлсемиева Севдева - 2,9 т.

 

XI клас

Мария   Благоева     Шопова - 10,0 т.

Надежда Любенова Койкова - 7,0 т.

Айше Исмаил Джинджи - 5,5 т.

Елис  Мустафа Муса - 2,0 т.

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации/я

 

VI клас

Емил Богданов Боцев - 47 т.

 

VIII клас

Анастася Димитрова Лукманова  - 61,00 т.

 

IX клас

Петър Спасов Атанасов - 27,25 т.

 

X клас

Мария Димитрова Татанова - 53,50 т.

Георги Иванов Мицов - 54 т.

Иван Димитров Духов - 52,5 т.

Стоян Костадинов Гебрелиев - 48,63 т.

Димитър Димитров Халачев - 47,5 т.

 

XI клас

Мария Димитрова Коджабашева - 54,25 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика

 

V клас

Теодора Младенова Тупарова -119 т.

Красимира Иванова Дамянова - 105 т.

Георги Божидаров Вълканов - 98 т.

Виктория Бончева Мингова - 94 т.

 

VI клас

Райна Димитрова Бухлева - 147 т.

Димитър Николов Боргов - 126 т.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по астрономия

 

VIII клас

Иван Мирчев Попов - 49,75 т.

 

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

 

VII клас

 

Георги Бориславов Мудев - 29,76т.

Любен Кочев Кулишев -28,55т.

 

IX клас

Мехрибан Юсеин Бали - 48,6т.

Божидар Иванов Делииванов - 35,85т.

Виктор Емилов Летков - 41,8т.

Айсел Сюлейманова Казалиева - 40,1т.

Ава Ибрахим Мурад - 36,6т.

Кристиана Цветкова Пелтекова - 30,4т.

Марина Николаева Пойрязова - 30,2т.

Иван Крумов Сидеров - 28,2т.

 

X клас

Екатерина Николаева Хаджиева - 32,8т.

Калина Петрова Кръстилова - 61,5т.

Стилян Асенов Кавлаков - 44,1т.

Иван Иванов Пашалиев - 44,7 т.


 
Благодаря!

 

XI клас

Салина Албенкова Хаджиева - 58,7т.

Мария Стоянова Вантова - 41,3т.

Надя Вескова Гадирова - 74,3т.

Илия Бориславов Чамбов - 68,6т.

Наталия Григорова Цуцуманова - 65,4т.

Елена Тодорова Чолакова - 62,4т.

Борис Иванов Ангушев - 62,1т.

 

XII клас

Яна Илиева Ляскова - 35,9т.

Божидара Николаева Капитанова - 59,8т.

Димитър Владимиров Итев - 96,9т.

 

 

 

Архив 2014/2015 г.

 

 Архив 2013/2014 г.

 

Архив 2012/2013 г.

 

Архив 2011/2012 г.

 

  

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®