Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ  НА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО:
 

КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ  ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО:

 

 

Химия и опазване на околната среда:

 

Надя Вескова Гадирова - XI клас - 71,5 т.

Петя Стефанова Ляскалиева - XII клас - 65,5 т.

Димитър Владимиров Итев - XII клас - 67,0 т.

 

Биология и здравно образование:

 

Димитър Владимиров Итев - XII клас - 96,9 т.

 

Астрономия:

 

Иван Мирчев Попов - VIII клас - 49,75 т.

 

Информационни технологии:

 

Иван Димитров Духов - X клас - категория Приложни програми

 

 

 

 

 

 

Архив - 2014/2015 г.

 

 Архив - 2013/2014 г.

 

Архив - 2012/2013 г.

 

Архив - 2011/2012 г.

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®