Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ  НА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО:

РЕЗУЛТАТИ ОТ  НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО:

 

Химия и опазване на околната среда:

 

Надя Вескова Гадирова - XI клас - 47,7 т.

Петя Стефанова Ляскалиева - XII клас - 42,3 т. 

 

Биология и здравно образование:

 

Димитър Владимиров Итев - XII клас - 123,30 т.

 

Информационни технологии:

 

Иван Димитров Духов - X клас - Отличен 5,50

 

Астрономия:

 

Иван Попов - VIII клас - 4 място сред 40 ученици от цяла България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив - 2014/2015 г.

 

Архив - 2013/2014 г.

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®