Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

2017/2018 г.

 

паралелка

класен ръководител

5

АЛЕКСАНДРА ДЕМЕРДЖИЕВА

6

СОНЯ КОДЖЕБАШЕВА

7

ЕВГЕНИЯ ПОПОВА - БАЛАКЧИЕВА

8А

ЕЛЕНА НИКОЛОВА - ДИШЛЯНОВА

8Б

ВЕЛИЧКА САБАХЛЪКОВА

8в ЛЮБА МАЛАМОВА
8г ТОДОР ХАДЖИДИМАНОВ
8д АННА ДРАГИНОВА

9А

НИКОЛАЙ БЕЛИЧЕВ

9Б

НИКОЛАЙ КРИВОКАПОВ

9В

ФАТМЕ МУСТАФА

9Г

КАТЕРИНА МАНГАЛОВА

10А

РУМЕН ДЖИНЕВ

10Б

АЛЕКСАНДЪР МАНДАЖИЕВ

10В

АНДОН КАЛАЙДЖИЕВ

10Г

ЕЛЕНА ТАШКОВА

10Д

СЕВЕРИНА МИЛАДИНОВА

10Е

ИЛИЯ НУРКОВ

11А

ГЕРГАНА ШАРЛАНДЖИЕВА

11Б

ДИАНА ОБУЩАРОВА

11В

БОРЯНА ВЪЛЧЕВА

11Г

СИЛВИЯ МЕГДАНОВА

11Д

ЛЮБКА ХАРИЗАНОВА

11Е

КАРАМФИЛКА ПАТИНОВА

12А

ДИМКА ДЕРМЕНДЖИЕВА

12Б

ВИКТОРИЯ КИРЕВА

12В

АЛЕКСАНДЪР ХАЛАЧЕВ

12Г

ИВАНКА ГЕЛЕМЕРОВА

12Д

НЕДЯЛКА АНГУШЕВА

12Е

ВАСИЛКА ФЪРЧЕВА

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®