Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

Изберете ПМГ "Яне Сандански" и...

 

*   ще придобиете фундаментални знания по математика; 

*   ще владеете чужд език;

*   ще разкриете таланта си;

*   ще се справите отлично на ДЗИ;

*   ще реализирате мечтите си;

*   ще успеете в живота.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2014/2015 Г.

 

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4 КЛАС ЗА ПРИЕМ В ПМГ „Яне Сандански”:

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Тест 4

Тест 5

Тест 6
Тест 7

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС - за учебната 2014/2015 г.ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС - за учебната 2014/2015 г.

 

  
123
Каква очаквате да бъде 2014 година?

Ще бъде по-добра
От нашите усилия зависи каква ще бъде годината
Очаквам положението да се влоши
Нищо няма да се промени
Нищо не очаквам от 2014 година

 

ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®