Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

Изберете ПМГ "Яне Сандански" и...

 

*   ще придобиете фундаментални знания по математика; 

*   ще владеете чужд език;

*   ще разкриете таланта си;

*   ще се справите отлично на ДЗИ;

*   ще реализирате мечтите си;

*   ще успеете в живота.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2014/2015 Г.

 

График на дейностите за прием в V клас за учебната 2014/2015 година.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС - за учебната 2014/2015 г.

 

Училищни учебни планове:

 

  Природоматематически профил - математика, информационни технологии и физика и астрономия

 

  Природоматематически профил - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и английски език

 

  Хуманитарен профил - български език и литература, история и цивилизация и английски език

 

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас за учебната 2014/2015 г.ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС - за учебната 2014/2015 г.

Училищни учебни планове:

 

  Природоматематически профил - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, математика и информационни технологии

 

  Природоматематически профил - география и икономика, математика, информационни технологии и български език и литература

 

  Хуманитарен профил - български език и литература, история и цивилизация, география и икономика и философия

 

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършено основно образование за учебната 2014/2015 г.  
123
Какви са моите очаквания от педагогическия съветник?

Да ми помага при разрешаването на различни конфликти
Да ми съдейства при разкриването на моите способности
За мен не е от значение присъствието му в училище
Нямам нужда от него
Все ми е едно

 

ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®