Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
На 18.09.2014г. от 17:30 часа ще се проведат паралелкови родителски срещи за IXa, IXб, IXв, Xа, Xб, XIa и XIб класове. Присъствието на родителите е наложително!
 

 

Изберете ПМГ "Яне Сандански" и...

 

*   ще придобиете фундаментални знания по математика; 

*   ще владеете чужд език;

*   ще разкриете таланта си;

*   ще се справите отлично на ДЗИ;

*   ще реализирате мечтите си;

*   ще успеете в живота.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2014/2015 Г.

 

График на дейностите за прием в V клас за учебната 2014/2015 година.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС - за учебната 2014/2015 г.

 

Училищни учебни планове:

 

  Природоматематически профил - математика, информационни технологии и физика и астрономия

 

  Природоматематически профил - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и английски език

 

  Хуманитарен профил - български език и литература, история и цивилизация и английски език

 

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас за учебната 2014/2015 г.ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС - за учебната 2014/2015 г.

Училищни учебни планове:

 

  Природоматематически профил - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, математика и информационни технологии

 

  Природоматематически профил - география и икономика, математика, информационни технологии и български език и литература

 

  Хуманитарен профил - български език и литература, история и цивилизация, география и икономика и философия

 

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършено основно образование за учебната 2014/2015 г.  
123
Каква очаквате да бъде 2014 година?

Ще бъде по-добра
От нашите усилия зависи каква ще бъде годината
Очаквам положението да се влоши
Нищо няма да се промени
Нищо не очаквам от 2014 година

 

ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®