Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  График

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Първи учебен срок, 2017/2018 учебна година

 

Паралелка

Преподавател

Спортни дейности

Време на провеждане

Място на провеждане

5 Александър Халачев баскетбол 13:45 - 14:30

Физкултурна площадка

6

Андон Калайджиев

 

футбол

13:45 - 14:30

Физкултурна площадка

7

Румен Джинев

хандбал

 

8:55 – 9:40

Физкултурна площадка

8a

Румен Джинев

волейбол 8:00 - 8:45 Физкултурна площадка

8б

Георги Стефанов

волейбол 11:55 - 12:40 Физкултурна площадка

Георги Стефанов волейбол 8:00 - 8:45 Физкултурна площадка

Георги Стефанов волейбол 13:45 - 14:30 Физкултурна площадка

Георги Стефанов волейбол 13:45 - 14:30 Физкултурна площадка

Николай Беличев

туризъм

14:00 - 17:00

Поход

Румен Джинев

фитнес и бодибилдинг 8:55 – 9:40 Фитнес зала

Румен Джинев туризъм

14:00 - 17:00

Поход

Румен Джинев туризъм

14:00 - 17:00

Поход

10а

Румен Джинев

фитнес и бодибилдинг 8:00 – 8:45 Фитнес зала

10б

Румен Джинев

фитнес и бодибилдинг 8:55 – 9:40 Фитнес зала

10в

Андон Калайджиев фитнес и бодибилдинг 8:55 – 9:40 Фитнес зала

10г

Андон Калайджиев фитнес и бодибилдинг 8:55 – 9:40 Фитнес зала

10д

Андон Калайджиев Туризъм 14:00 - 17:00 Поход

10е

Андон Калайджиев фитнес и бодибилдинг 8:00 – 8:45 Фитнес зала

11а

Николай Беличев волейбол

13:45 - 14:30

 

Физкултурна площадка

11б

Андон Калайджиев Туризъм

14:00 - 17:00

Поход

11в

Николай Беличев фитнес и бодибилдинг 8:00 – 8:45 Фитнес зала

11г

Николай Беличев фитнес и бодибилдинг 11:00 - 11:45 Фитнес зала
11д Николай Беличев Туризъм

14:00 - 17:00

Поход

11е

Николай Беличев фитнес и бодибилдинг 8:00 - 8:45 Фитнес зала

12а

Александър Халачев фитнес и бодибилдинг 8:00 - 8:45 Фитнес зала

12б

Александър Халачев фитнес и бодибилдинг 8:55 - 9:40 Фитнес зала

12в

Александър Халачев фитнес и бодибилдинг 11:55 - 12:40 Фитнес зала

12г

Александър Халачев туризъм 14:00 - 17:00 Поход
12д Александър Халачев баскетбол 9:50 - 10:35 Физкултурна площадка

12е

Александър Халачев туризъм 14:00 - 17:00 Поход

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®