Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2017/2018 г.:

1. Комисия по приемане на даренията за учебната 2017/2018 г.:

 

Председател: Донка Пиргова

Членове: Виктория Кирева

Александър Халачев

Резервен член - Златка Милчева


План на комисията

 

2. Комисия за безопасно движение по пътищата:
 Председател: Донка Пиргова
Членове: Екатерина Тодорова
              Андон Калайджиев

         Елена Николова

 

План на комисията

 

3. Комисия за стипендии:

 

Председател: Люба Маламова
Членове: Ирина Горанова
                     Диана Обущарова

                          Величка Сабахлъкова

 

           

4. Комисия за борба с противообществените прояви:

 

Председател: Златка милчева

Членове: Любка Цирова
                         Недялка Ангушева

                     Боряна Вълчева

                        Христина Кишева

 

 

5. Комисия Координационен съвет по механизма за противодействие на училищния тормоз:

 

Председател: Златка милчева

Членове: Ирина Горанова
               Елена Търтова

                           Марияна Карамитева

                     Христина Кишева

 

 

6. Комитет по условия на труд:

 

 

Председател: Елка Божикова - директор

Заместник-председател: Румен Джинев

Членове: Донка Пиргова
                                                                  д-р Румяна Андонова - ръководител СТМ

                        Силвия Мегданова

                         Иванка Абаджиева

 

 

7. Комисия за координиране на дейността по осигуряване на пожарната безопасност:

 

 

Председател: Николай Беличев

Членове: Северина Миладинова
             
Костадин Стефанов

 

 

8. Комисия за проверка на пожарогасителите и пожарогасителните инсталации в сградата на училището:

 

 

                   

Председател: Донка Пиргова

Членове: Ивайло Костадинов
                 
Костадин Стефанов

 

 

 

9. Комисия по етика:

 

 

 

Председател: Златка Милчева

Членове: Любка Харизанова
                Димитър Витанов

                                                                                             Недялка Ангушева - представител на родителската общност

 

 

10. Постоянно действаща експертна комисия:

 

 

Председател: Донка Пиргова

Членове: Златка Милчева
                    Ангел Думбанов

                      Тодорка Янудова

                       Десислава Дакова

                                Мирослава Арнаудова

 

 

11. Комисия за изготвяне на седмичното разписание:

 

 

 

Председател: Донка Пиргова

Членове: Златка Милчева
             Илия Нурков

                    

 

 

 

 

 

           

 

 
 

 


 

  


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Архив 2016/2017г.

Архив 2015/2016г.

Архив 2014/2015г.

Архив 2010/2011г. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®