Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Скъпи ученици, на 24.05.2018г. в 09:00 часа всички трябва да бъдете в двора на ПМГ "Яне Сандански" с училищна униформа!
 

Отличия на МОН

 

Елка Иванова Божикова – директор, удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски” през м. май 2003 г.  за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа и издигане престижа на учебното заведение в областта на просветата.
Удостоена с почетния знак на община Гоце Делчев за дългогодишна дейност и издигане авторитета на гимназията - 21.05.2010г.

Удостоена с грамота "Директор на 2015" от Обществен съвет по образование - Гоце Делчев - 29.06.2015г.

Удостоена с  годишни награди "Златен гълъб" 2015 Директор на 2015 от Обществен съвет по образование - Гоце Делчев

Удостоена с наградата Директор на годината 2015 от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

 

 

Иванка Гелемерова – преподавател по химия, удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски” през м. май 2007 г. от  Министъра  на образованието и науката Даниел Вълчев за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

 

Марияна Карамитева - преподавател по английски език и химия, удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски” през м. май 2008 г. от  Министъра  на образованието и науката Даниел Вълчев за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

 

Ирина Горанова -  преподавател по информатика, удостоена с наградата на МОМН "Константин Величков" за високи постижения на национално ниво в областта на информационните технологии на 1. ноември 2011 г.

Наградена с почетно отличие „Неофит Рилски” на министъра на образованието и науката на 24.05.2009 г. за постигнати високи резултати на учениците в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси, както и за приноса в развитието на образователното дело.

 

Димитрия Мутафчиева -  преподавател по физика и астрономия, удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски” на министъра на образованието и науката през 1996г. за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална, трудова дейност в системата на народната просвета.

 

Виктория Кирева - преподавател по български език и литература, наградена с почетно отличие "Неофит Рилски" за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета (май 2013 г.).

 

 

 

Отличия на училището

 

2016/2017 учебна година

 

За високи резултати в работата си и издигане авторитета на училището, с почетен знак са наградени преподавателите:

 

Гергана Запрюва Икономова - старши учител по български език и литература

            Димка Георгиева Дерменджиева – старши учител по английски език

            Люба Георгиева Маламова – старши учител по химия и опазване на околната среда

 

За високи постижения на ученици на олимпиади и състезания и за постигнати високи резултати в работата си, с почетна значка са наградени преподавателите:

 

Лиляна Иванова Сейрекова - старши учител по музика

Иванка Александрова Абаджиева - старши учител по математика

 

      За всеотдайна дейност за издигане престижа на училището са наградени:

    Златка  Георгиева Милчева – заместник-директор по учебната дейност

     Донка Великова Пиргова - заместник-директор по административната дейност

 

За съществен принос за успехите на учениците през настоящата учебна година в олимпиади, състезания и конкурси в различни научни области – чужди езици, математика, природни и хуманитарни науки са наградени:

    Гергана Запрюва Икономова - старши учител по български език и литература

    Гергана  Иванова Шарланджиева -старши учител по английски език

    Димка Георгиева Дерменджиева - старши учител по английски език

    Иванка Александрова Абаджиева - старши учител по математика

    Иванка  Стоянова Гелемерова - старши учител по химия и опазване на околната среда

    Карамфилка Атанасова Патинова - старши учител по физика и астрономия

    Катерина Илиева Мангалова - старши учител по биология и здравно образование

    Лиляна Иванова Сейрекова - старши учител по музика      

    Люба Георгиева Маламова - старши учител по химия и опазване на околната среда

    Марияна Тодорова Карамитева - главен учител

    Недялка Кръстева Ангушева - старши учител по философски дисциплини

    Силвия Георгиева Мегданова - старши учител по биология и здравно образование

 

 

 Архив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®