Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 Христина Костадинова Кишева- работи в училището като педагогически съветник от мeсец септември 2017г.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност "Психология".

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®