Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Първите сертифицирани Google Certified Educators учители в ПМГ „Яне Сандански“Поздравления за нашите учители г-жа Златка Милчева, г-жа Надя Воденичарова и г-жа Елена Николова! Те успешно издържаха изпита за Google обучители за демонстриране на основни знания, умения и компетентности, нужни за прилагане на google образователните инструменти.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®