Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Google Certified EducatorsПоздравления за нашите учители г-жа Мария Панева и г-жа Мария Стоянова, които се присъединиха към групата на сертифицираните Google Certified Educators учители в ПМГ „Яне Сандански“! Те успешно издържаха изпита за Google обучители за демонстриране на основни знания, умения и компетентности, нужни за прилагане на google образователните инструменти.


 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®