Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Иновациите в ПМГ – откривателство, споделяне, вдъхновениеИновациите в ПМГ са в действие – в продължение на близо два месеца се проведоха нестандартни, интересни и полезни интердисциплинарни уроци в иновативните паралелки – VIIIд, Xб, XIа, XIIа клас.
Осмокласниците, заедно със своите учители по английски език, география и изобразително изкуство, направиха виртуална разходка по света с помощта на компютърното приложение QuickDraw, придобиха умения за работа с googlegroups и chrombook.
Една от водещите идеи в интердисциплинарния урок по български език и литература, история и информационни технологии бе свързана с творчеството като възможност за намиране на връзка между неща, които на пръв поглед нямат общо помежду си. Учениците подреждаха събития в хронологична линия и прилагаха уменията си за работа в споделен документ. Влязоха в различни роли - на пътешественици, на рекламни агенти, на писатели.
В интердисциплинарния урок по физика и информатика в Xб клас учениците развиваха своите комуникативни умения и познавателния си интерес на тема: „Свързване на консуматори. Условен оператор“.
Темата „Липиди“ по биология и здравно образование бе истинско предизвикателство за Xб клас, като успешно се включиха и чуждите езици – английски, френски и руски език. Фокус бе поставен и върху здравословното хранене на тийнеджърите, като избираха най-витаминозната салата. За обратна връзка се попълваше интерактивен куиз на английски за проверка на усвоеното.
XIа, клас бе поставен в ситуация да разсъждава върху съществен въпрос - войната през погледа на младия човек в интердисциплинарния урок по история, български език и литература, изобразително изкуство и информационни технологии. Учениците извършваха многобразие от дейности – групова работа, свързана с извличане на информация от различни източници – снимки, плакати, картина, откъс от филм, откъс от документална книга.
„Природата като дом“ е темата на друг интердисциплинарен урок в XI а клас, откриващ пресечните точки между философия и български език и литература. Осъществиха се уместни интердисциплинарни връзки, като се използва „Световно кафене“- метод за създаване на мрежа от конструктивни обсъждания по въпрос, който касае даден проблем от действителността и вълнува човека.
„Тихите прояви на човещината в разказите на Йордан Йовков“ бе темата на интердисциплинарния урок между предметите български език и литература, английски език, математика и информационни технологии в XIIа клас. Учениците откриха извечната мъдрост на народа ни, че единствено добротата и мъдростта могат да спасят човека, захвърлен на милостта на съдбата между две национални катастрофи.
Иновациите в ПМГ са доказателство за реална промяна в начина на преподаване, в начина на учене, в начина на общуване.


 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®