Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Мероприятия посветени на Деня на Земята!По случай отбелязването на Световния ден на Земята - 22.04.2010г., учениците от 11б изготвиха проекти на тема "Природата - нашият дом". Те представляват два макета и едно табло, проекции на естествената природа.
Работата по съставянето им премина под ръководството на г-жа Мангалова - учител по биология. Тази инициатива беше посрещната с огромен интерес и любопитство от страна на останалите ученици и учители от ПМГ "Яне Сандански".Ученицици от 10а, 10в, 10г клас засаждаха цветя и обработваха градините на училището.
Ученици от 10д клас подготвиха материали с надпис "Да спасим Земята", които раздаваха на учители и ученици, за да провокират у тях размисъл и действия за опазване на околната среда.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®