Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

ТЪРЖЕСТВЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНа 18 май 2010 година в учителската стая на ПМГ”Яне Сандански” се проведе един по-различен педагогически съвет. Той бе посветен на 90-годишния юбилей на училилището.На Тържествения педагогически съвет си додоха среща поколенията,което символизира приемствеността на добрите традиции и съвременното обучение в нашето авторитетно учебно заведение.
Посрещането бе топло и за всекиго имаше изненада. Подарък - плакет и комплект от юбилейните издания на ПМГ „Яне Сандански”.
Гости на тържеството бяха кметът на Община Гоце Делчев г-н Москов, бившият директор на училището – г-н Чакмаков, настоящи учители и учители пенсионери.
Съветът бе открит с трогателно слово на настоящия директор г-жа Е. Божикова. След това за първи път прозвуча училишният химн, който бе единодушно приет за част от символите на гимназията.
Директорът връчи Почетни громоти на заслужили учители от колектива, както и Почетни значки на учлището на всички учители пенсионери, които останаха дълбоко развълнувани от това.
На финала по дневия ред на Тържествения съвет бяха представени юбилейните издания и значимите постижения на учениците от ПМГ „Яне Сандански”. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®