Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Конкурс за коледна картичка от материали за рециклиране.Приключи конкурсът за изработване на коледна картичка от отпадъчни материали. В него участваха ученици от 5 до 12 клас. Конкуренцията беше голяма.
Безспорни фаворити са картичките, които изработиха Живко Гелев от 9г клас и Габриела Тошанова от 9б клас. Техните картички ще бъдат подарени на кмета и зам. кмета на Община Гоце Делчев.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®