Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

9 ученици от ПМГ са предложени от областната комисия за участие в национален кръг на олимпиадата по ИТ9 ученици са предложени от областната комисия за участие в национален кръг на олимпиадата по ИТ – Асен Вълчев, Виктор Кирчев, Георги Карапетров, Димитрия Иванова, Екатерина Горанова, Костадин Петричков, Стоянка Йовкова, Таня Ценкина, Тони Ласков.

Виктор Кирчев, Костадин Петричков - І място в категория „Приложни програми” - проект „Цивилизация на Древен Египет”

Екатерина Горанова - І място в категория „Мултимедийни приложения” – проект „Звук”

Асен Вълчев, Георги Карапетров – ІІ място в категория „Мултимедийни приложения” - проект „Априлско въстания”

Димитрия Иванова, Тони Ласков – ІІ място в категория „Приложни програми” - проект „Анатомия на човешкото тяло”

Стоянка Йовкова – ІІІ място в категория „Приложни програми” - проект „Математически калейдоскоп”

Таня Ценкина – ІV място в категория „Приложни програми” - проект „Южна Америка – позната и непозната”

Антонио Илиев – ІІІ място в категория „Мултимедийни приложения” - мултимедиен клип „Вселената – посоката на развитието”

Димитър Янев, Тодор Шишков - V място в категория „Приложни програми”- проект „В света на информационните технологии”

Йордан Маламов, Кирил Балтаджиев – VІІ място в категория „Мултимедия” – проект „Изгубения свят” 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®