Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Ден на толерантността в ПМГНа 20 ноември 2012 година се проведе час на класа, посветен на Международния ден на толерантността (16 ноември). Учениците от клуб „Да съхраним българското”, под ръководството на г-жа Таня Трапова организираха различни инициативи с учениците от двете възрастови групи.
За по-малките ученици (от 5,6, 7 и 8 класове) бе предвидена занимателна игра с въпроси, свързани с най-разпространените религии, традиции, празници. От всеки клас бяха излъчени по двама победители, които ще вземат участие във втория кръг на състезателната игра.
За учениците от 9, 10, 11 и 12 класове бяха подготвени казуси, даващи възможност да бъдат разгледани различни случаи на нетолерантно отношение. От учениците се изискваше да изразят своето отношение и да потърсят разрешение на обсъжданите проблеми, да предложат решения. Казусите предизвикаха оживени дискусии и заинтригуваха учениците.
С учениците от 7, 10 и 12 клас бе проведена анкета, изготвена от участниците в клуба, имаща за цел да установи нивото на толерантност при различните възрастови групи.
Проведените инициативи, посветени на толерантността, бяха посрещнати с интерес и въодушевление от учениците.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®