Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА УЧЕНИК ОТ ПМГНаграждаване на победителите в XXI математически турнир ”Иван Салабашев” в Института по математика и информатика на БАН

Ученикът Иван Недков Кирев от VІ клас на 13.01.2013 г. беше награден със златен медал от Съюза на математиците в България за постигнат максимален резултат от 60 точки на XXI математически турнир ”Иван Салабашев”. В турнира участваха около 8 000 ученици от 30 населени места, като броят на участниците в VІ клас бе 999. Състезателните теми включваха разнообразни по тематика текстови задачи с избираем и отворен отговор. Нетрадиционно формулирани, задачите изискваха нестандартен подход и провокираха у учениците интерес към математиката.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®