Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски езикНационалното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2013-2014 година- общински кръг се проведе в две възрастови групи – ІІ група – ученици от VІІІ до Х клас включително и ІІІ група – ученици от ХІ и ХІІ клас включително, които изучават английски език в училище в рамките на задължителната си подготовка и не са живели и/или учили в англоговореща страна през последните седем години.

Проверката на знанията и уменията на учениците се извърши в два модула:
1.Предварително подготвена презентация по тема, вписваща се в мотото на състезанието за определената година. Мотото за 2013-2014 учебна година е: “To be lasting, peace must be anchored in each of us so we become its natural ambassador”.
2.Свободен разговор с членовете на журито.
Времето за представяне на всеки кандидат бе до 15 минути – до 5 минути за подготвената презентация и до 10 минути за свободен разговор с журито.

Единадесет ученика от ІІ група и пет от ІІІ група прмериха сили и показаха, че заслужават да се нарекат най-добри сред добрите и да представят достойно ПМГ“Яне Сандански“ на областния кръг в гр. Благоевград, който ще се продеде следващата събота.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®