Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Oткрити педагогически практикиДнес 21.01.2014г. на посещение в ПМГ ”Яне Сандански” бяха главен експерт Ирина Васева /английски език/, главен експерт Анна Арсениева /немски език/, представители на МОН, старши експерт по чужди езици - Любка Стоименова, РИО – Благоевград във връзка с реализиране на дейности за усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите по английски и немски език.
Осъществени бяха едновременни открити педагогически практики по следните теми: „Подходи, методи и техники в преподаването на граматика на чужд език” при госпожа Димка Дерменджиева, старши учител по АЕ, с учениците от 8 а клас.
„Мултимедията в помощ на учителя” при госпожа Недялка Петелова, старши учител по НЕ, с учениците от 10 в клас.

Снимки - немски език

Снимки - английски език
 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®