Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Пореден успех за наши ученици в трудно и оспорвано състезаниеЗа втора поредна година ученици от ПМГ ”Яне Сандански” взеха участие в трудното и оспорвано състезание по Речеви и Комуникационни компетентности на Английски език, което се състоя на 31. 10. в град Благоевград.
Нашите ученици трябваше да представят устна презентация в рамките на пет минути по предварително зададената тема „Four eyes see more than two” и след това в последващ десет минутен разговор те трябваше да отговарят на всякакви въпроси.
Основната цел на това състезание е да се оцени спосoбността на учениците да формулират теза и да я защитят по най-убедителен начин, да разбират въпросите и да дават адекватни и задълбочени отговори и всичко това с отлично и точно произношение на думи, с богата и сложна лексика, с идиоматични изрази и структури.
С огромна радост и гордост съобщаваме, че журито и в двете възрастови групи сподели, че учениците от ПМГ са както винаги отлично подготвени и достойно заеха предните места.
Ученикът Светослав Вълчев зае първо място при трета възрастова група (11-12 клас), а Кирил Балтаджиев зае престижното трето място. При втора възрастова група (8-10 клас), която бе с най-голям брой участници, Катя Либяховска - 9б клас и Александър Шоколаров - 8а клас заеха трето място с еднакъв брой точки. Петия ни участник Десислава Чолакова също се представи достойно.
Пожелаваме успех на Светослав, който ще се опита на националния кръг в гр. Монтана да докаже отново собствените си умения и да затвърди преценката на журито. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®