Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Успех и за философите от ПМГС поощрителна награда се завърна ученичката Фатме Фета от ХІХ Национална ученическа философска конференция „Човек – Свят”, състояла се на 20. март в гр. Бургас. Конференцията се провежда отдавна, но тази година за първи път е включена в календара на МОН. Тя е престижен форум за млади философи и дава поле за изява на ученици от ІV до ХІІ клас, които могат да участват със свои разработки в различен формат – есета, разкази, презентации по предварително зададени теми. Всеки участник сам представя своята творба, а след това участва в обща дискусия с други ученици от своята възрастова група. Авторитетно жури оценява цялостното представяне на участниците в няколко секции, обособени по възрасти. Тази година в журито бяха проф. д-р Райчо Пожарлиев (СУ), Коста Костов - главен експерт по философия в МОН, доц. д-р Петя Кабакчиева – ръководител на катедра „Социология” в СУ и други преподаватели по философски дисциплини от различни университети в страната, представители на РИО – Бургас, учители по философия и по български език и литература от няколко училища в Бургас.

В секция „Х клас” Фатме Фета впечатли журито със своята оригинална презентация на тема „Да обичаш нещо, означава да искаш то да живее” (Конфуций).

В конференцията участваха и достойно се представиха и учениците Иван Парнарев – ІХ кл., с есе на тема „Мъдростта – това е умението да разбереш кога трябва да спреш.” (Гьоте) и Екатерина Бузалакова – ХІІ кл., с есе на тема „Откровеният изказ е присъщ на свободния дух, опасно е само да се избере неподходящото време.” (Демокрит).

Научен ръководител на младите философи от ПМГ „Яне Сандански” е г-жа Н. Ангушева, дългогодишен преподавател по философски дисциплини в училището. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®