Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

ПМГ се включи в инициативата на УНИЦЕФДнес, 24.11.2015г., в часа на класа ПМГ се включи в инициативата на УНИЦЕФ и проведе урок на тема: „Правата на детето и Конвенцията на ООН за правата на детето“. Учениците се запознаха с Конвенцията. Обсъдиха правата и отговорностите на децата по света. Изготвиха се картички, табла, пъзели.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®