Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

НИЕ МОЖЕМ ДА ДЕБАТИРАМЕДискусионно студио „Дебати“ с ръководител г-жа Таня Трапова организира и проведе на 15.12.2015 г. в Актовата зала на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, изключително интересен дебат по актуалния проблем за миграциите. Двете дебатиращи групи представиха обстойно своите тези за ползите и вредите от миграциите. Те демонстрираха задълбочени познания по темата „За и против миграциите“, отлично умение да представят и отстояват лична позиция, подкрепяйки я със задълбочено осмислени аргументи. Участниците в дебата показаха умение да изслушват аргументите на противниковия отбор, да ги оборват с подходящи контрааргументи.

Дебатът бе проведен в един от най-разпространените в света формати на дебатиране - "Световни училища", в съответствие със специалните изисквания за неговото реализиране.

Според тези изисквания говорителите от двата отбора бяха оценени от съдии. Те безпристрастно, задълбочено и аргументирано оцениха речите на всеки от говорителите, като изтъкнаха положителните и отрицателните страни. Тримата съдии изразиха и своето мнение за това кой от двата отбора е успял по-добре да защити своята теза.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®