Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Виртуално пътешествие на английски езикВиртуално пътешествие на английски език с помощта на учениците от VIIIа клас под ръководството на госпожа Гергана Шарланджиева - така може да се нарече откритият урок по английски език, проведен на 14.01.2016г. в ПМГ „Яне Сандански“. На него присъстваха госпожа Стоименова - старши експерт по чужди езици в РИО - Благоевград, госпожа Божикова - директор на ПМГ “Яне Сандански“, учители по чужди езици от ПМГ и от НПГ „Димитър Талев“. Осмокласниците показаха успешно владеене на английския език чрез говорене, слушане, четене с разбиране и разнообразие от дейности, включващи работа с интерактивна дъска. Часът по английски език демонстрира успешно усвояване на чуждия език, като госпожа Шарланджиева приложи интердисциплинарен подход. Учениците бяха провокирани да учат чрез сетивно проучване и взаимодействие с помощта на дигиталните технологии.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®