Българското сдружение за защита на птиците изказва своята най-сърдечна благодарност на ПМГ "Яне Сандански" за съдействието и подкрепата при осъществяване дейсностите на проекта "Национален парк Пирин - моята защитена територия" - нестандартно екологично образование на учениците от 9 и 10 клас - 2002г.