Национална награда от конкурс организиран от Генерална дирекция "Правосъдие, Свобода и сигурност" на Европейската комисия спечелиха учениците Сузане Караманова, Ани Войнова, Любомира Попова и Надя Шарланджиева с ръководител г-жа Нели Ангушева. Те изготвиха постер на тема "Децата имат право на равенство".
Конкурса се организира за четвърта поредна година, с идея създаване на плакат "Нарисувай ми своите права".
От нашето училище участие взеха три отбора, с ръководители г-жа Нели Ангушева, г-жа Таня Трапова и г-н Ивайло Костадинов.
Пожелаваме успех на наградените участници във втория тур и да получат голямата награда - пътуване до Брюксел.

 

РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ