Постижения на учениците за учебната 2012/2013 г.

 

Възпитаниците на ПМГ "Яне Сандански" гр. Гоце Делчев във всички възрастови групи от 5 до 12 клас завоюваха за пореден път първите места на проведеното Великденско математечиско състезание.

Успехите продължават, което доказва, че да се учи в ПМГ е правилният избор.


 

Pезултати от Великденско математическо състезание

***

 

На 30.03.2013г. в гр. Варна се проведоха Пролетните математически състезания, на които участваха 672 ученици от IV до VIII клас.  ПМГ Яне Сандански бе представена от 9 ученици от пети, шести и седми клас. От тях най-добре се справи шестокласникът  Иван Кирев, който зае 6-то място от 138 участници в тази категория.

 

***

Резултати от математическото състезание "Европейско кенгуру" 2013

***

Резултати от коледното математическо състезание на учениците от ПМГ

***

На 26.01.2013 г в град Ямбол се проведе IV международно състезание по математика Роман Хайнацки за ученици от 4 до 7 клас.

Състезанието е организирано от Съюза на математиците в България и Регионалния инспекторат по образованието гр. Ямбол. Отлично е представянето на учениците Иван Кирев и Йордана Спирова от 6 клас.

От 94 участници за 6 клас Иван Кирев зае 6 място, а Йордана Спирова 13 място.

 

 

 

***

 

Награждаване на победителите в XXI математически турнир Иван Салабашев в Института по математика и информатика на БАН

Ученикът Иван Недков Кирев от VІ клас на 13.01.2013 г. беше награден със златен медал от Съюза на математиците в България за постигнат максимален резултат от 60 точки на XXI математически турнир Иван Салабашев. В турнира участваха около 8 000 ученици от 30 населени места, като броят на участниците в VІ клас бе 999. Състезателните теми включваха разнообразни по тематика текстови задачи с избираем и отворен отговор. Нетрадиционно формулирани, задачите изискваха нестандартен подход и провокираха у учениците интерес към математиката.

 

***

 

На 08.12.2012 г се проведе Коледно математическо състезание.

Учениците от ПМГ Яне Сандански заеха първите места.

 

5 клас

 Иван Белянов     -               I място

 Василка Темелкова-          II място

 

6 клас

 Иван Кирев-                        I място

 Йордана Спирова-             II място

 Ангел Воденов-                 III място

 Марина Цуцуманова-        III място   

 

7 клас

 Мариела Коджебашева-     I място

 Екатерина Терзиева-          II място

 Таня Попова-                      II място

 

8 клас

Мурад Тахиров-                 I място

Николай Балтаджиев-       I място

Мария Карталова-             I място

Мария Байракова-             I място

Антония Патинова-            I място

Карамфил Костянев-       II място

Денис Пачеджиев-      -    III място

9 клас

Екатерина Узунова-           I място

Костадин Койков-               I място

Айрола Ходжов-                 I място

Елена Богданова-             II място

Кирил Балтаджиев-      -   III място

 

10 клас

Мартин Узунов-              I място

Атанас Харбалиев-       II място

Петър Праматаров-       II място

Борис Тернянов-           III място

 

11 клас

Любен Попов-                 I място

Стефка Костянева-        II място

Нермин Саалим -      -   III място

 

12 клас

 Калина Бухлева-            I място

Фатие Мазълова-          II място

 

***

 

На 01.12. 2012 г. се проведе XXI математически турнир Иван Салабашев, организиран от РИО на МОМН и секциите на Съюза на математиците в България. В него взеха участие ученици от 5 и 6 клас, които решаваха 15 задачи (10 с избираем отговор и 5 с отворен).

Резултатите на нашите ученици са:
VI клас
Иван Кирев с максимален брой 60т. и I място за област Благоевград
Йордана Спирова 36т. и IV място област Благоевград
V клас
Иван Белянов 51т.
Мирослав Пехливанов 36т.

Националното класиране от математическото състезание "Иван Салабашев" ще бъде обявено на сайта на турнира след 20 декември 2012 г.

 

***

 

На 01.11.2012г. се проведе ХХІ есенен математически турнир "Черноризец Храбър", посветен на Деня на народните будители и иницииран от Института по математика и информатика при БАН.

Резултатите на нашите ученици за област Благоевград са:

VІ клас : Първо място Иван Недков Кирев
Четвърто място Йордана Димитрова Сотирова
VІІ клас Осмо място Мариела Димитрова Коджебашева
 

***

 

На 13.10.2012 г. се проведе математическото състезание "Хитър Петър" гр. Габрово.

Участниците от ПМГ "Яне Сандански" са от VI клас - Иван Кирев и Йордана Спирова.

Състезателната тема включва 15 тестови задачи и една задача за подробно описание - "Задачата на Хитър Петър".

От 58 места за VI клас нашите математици заеха призовото 8 място за Иван Кирев, който успя да вземе максимума точки от задачата на Хитър Петър и добро представяне на Йордана Спирова.