Постижения на учениците за учебната 2015/2016 г.

 

Природо-математическа гимназия Яне Сандански организира ученически конкурс за есе на тема Бъди будител днес и другите ще те последват, посветен на 1 ноември Ден на народните будители.

Комисия от учители разгледа постъпилите есета и ги оцени съобразно следните критерии:

1. Да отговаря на изискванията на жанра есе.
2. Да съдържа ясно изразена идея.
3. Да е оригинално.
4. Да не са нарушени нормите на СБКЕ.

Според тези критерии комисията отличи на Първо място ученичката Силвана Панева от XIб клас и с поощрителна награда за отличното си представяне ученичката Елена Папалюгова от XIб клас. Двете ученички работиха под научното ръководство на г-жа Таня Трапова. Техните разработки се откроиха със своята оригиналност и умение да представят аргументирана лична позиция по темата.

 

***

Трима ученици от ПМГ Яне Сандански Венета Караманова от VIII в, Мартин Пеев от Х г и Силвана Панева от ХI б, са сред 12 участници, класирани за втория етап на Националния ученически литературен конкурс Млад писател 2015г. Той ще се проведе на 18.12.2015г. в гр. София. Нашите ученици ще пишат по зададена тема и ще решават интересни литературни задачи. Жури ще определи призьорите на първо, второ и трето място.

 

***

На 18 декември 2015г. в залата на Интеграл, гр. София, се проведе вторият етап на Националния ученически литературен конкурс Млад писател 2015г. Сред дванадесетте класирани участници от цялата стана представителите на ПМГ бяха трима - Венета Караманова от VIII в, Мартин Пеев от Х г и Силвана Панева от ХI б. Като нашата осмокласничка е най-малката от всички млади творци. И тримата са впечатлили почетното жури, което изпрати поздравително писмо до училището. В индивидуалното класиране Силвана Панева от 11 клас заема трето място сред останалите дванадесет участници. Те получават и специални награди: Венета Караманова среща с Георги Лозанов и посещение на СЕМ през месец януари и Мартин Пеев - възможност за посещение на поетите и писателите от конкурса в нашето училище в началото на втория учебен срок.

 

***

 

ПМГ Яне Сандански отново се открои като училище с най-много отличени ученици в конкурс, организиран от Фондация Българска Памет, гр. София. Шестнадесет ученици от нашето училище впечатлиха журито със своите есета на тема: 5 идеи за моето развитие и развитието на моето населено място, в които представиха своите оригинални идеи и показаха отлично умение за изразяване на аргументирана лична позиция. Гордост за нашето училище са учениците: Елена Папалюгова от 11б, Ивет Бялева от 11в, Надя Патинова от 11д, Нериман Топчиева от 11г, Фатме Фета от 11г , Михаил Мулячки от 11б, Нелина Шишкова от 11в, Филдез Табанли от 10в, Гергана Лапчева от 11а, Фатма Табанли, Ханифе Караюсеин от 10б, Айлин Петреликова, Румен Карасмилов от 12а, Радостина Тупарова от 12а, Ваня Самокишева от 12а, Мохамед Хюсеин от 12а. Отличените ученици работиха под научното ръководство на г-жа Таня Трапова и г-жа Евгения Попова. За отличното си представяне в конкурса нашите ученици са одобрени за участие в Проект Комуникация за ориентиране на младите в политиките за активно стартиране КОМПАС, финансиран по програма Еразъм + и ще участват в края на месец февруари в тридневно събитие, прилагащо методите на неформалното обучение.

 

***