Постижения на учениците за учебната 2012/2013 г.

 

  На 14.04.2013г. възпитаничката на ПМГ "Яне Сандански"  Елена Костадинова Пашкулева от 11 клас взе единствена от област Благоевград  участие в ХV-то  Национално състезание по химия и опазване на околната среда в гр.Сливен.  От 169 ученици от цялата страна  Елена Пашкулева постигна резултат отличен 5,50. 

 

***

 

Резултати от състезанието по химия проведено на 22.03.2013г. в ПМГ "Яне Сандански" гр. Гоце Делчев. С получената оценка от сътезанието учениците могат да кандидатстват в ХТМУ- София.
За повече информация:
тел. 02/8163407, 414
Доц. д-р инж. Д. Николова