Постижения на учениците за учебната 2013/2014 г.

 

       На 2 и 3 ноември 2013г. в гр. Плевен се проведе VI Национално състезание за ключови компетентности по природни науки. Състезанието е отборно и се провежда в рамките на два дни. Първият ден отборите решават четири теоретични задачи от областта на биология, химия, физика, а вторият ден влизат в ролята на експериментатори и решават две практични задачи. Решенията на задачите отборите представят на Националната комисия. Отборът на нашата ученичка Ваня Самокишева са класира на 8 място.