Отличия на училището

 

 

2013/2014 учебна година

 

 

За високи резултати в работата си и издигане авторитета на училището, с почетен знак е награден преподавателя:

 

Соня Коджебашева - старши учител по математика

 

За високи постижения на ученици на олимпиади и състезания и за постигнати високи резултати в работата си, с почетна значка са наградени преподавателите:

 

Евгения Попова - старши учител по български език и литература

Екатерина Тодорова - старши учител по български език и литература

Донка Пиргова - помощник–директор по административно-стопанската дейност

 

 

2012/2013 учебна година

 

За високи резултати в работата си и издигане авторитета на училището, с почетен знак са наградени преподавателите:

 

Катерина Мангалова - старши учител по биология и здравно образование

Марияна Карамитева - старши учител по английски език и химия и опазване на околната среда

 

 

 

За високи постижения на ученици на олимпиади и състезания и за постигнати високи резултати в работата си, с почетна значка са наградени преподавателите:

 

Боряна Вълчева - старши учител по история и цивилизация

Гергана Шарланджиева - старши учител по английски език

Елена Николова - учител по английски език

 

 

2011/2012 учебна година

 

За доказан професионализъм и изключителни постижения в учебно-възпитателната работа се награждават:

 

Златка Милчева -  помощник-директор по учебно-възпитателната дейност с почетна значка

Марияна Карамитева - старши учител по химия и опазване на околната среда и английски език с почетна значка

Карамфилка Патинова - учител по физика и астрономия с почетна значка

 

 

2010/2011 учебна година

 

За доказан професионализъм и изключителни постижения в подготовката на ученици за Национални състезания и олимпиади.

Ирина Горанова - старши учител по информатика

Красимира Хаджидиманова - учител по информатика и информационни технологии

Карамфилка Патинова - учител по физика и астрономия

Иванка Гелемерова - старши учител по химия и опазване на околната среда

Катерина Мангалова - старши учител по биология и здравно образование

Марияна Карамитева - старши учител по английски език и химия и опазване на околната среда

 

За цялостна и високопрофесионална дейност в ПМГ „Яне Сандански”, за изключителен принос в утвърждаване

авторитета на училището се награждават:

 

Димитрия Мутафчиева - с почетен знак  - старши учител по физика и астрономия

Иванка Гелемерова - с почетен знак и почетна значка - старши учител по химия

Ирина Горанова - с почетен знак и почетна значка - старши учител по информатика

 

 

 

2009/2010 учебна година

 

За доказан професионализъм и изключителен принос към ПМГ "Яне Сандански", по повод 90-годишнината на гимназията се награждават с почетна грамота следните учители:

 

Димитрия Мутафчиева - старши учител по физика и астрономия

Диана Обущарова - старши учител по български език и литература

Иванка Гелемерова - старши учител по химия.

 

С почетна грамота за създаване на текст за химн на ПМГ се удостоява Гергана Икономова - старши учител по български език и литература и английски език.

 

 

2008/2009 учебна година

 

 

За успешното представяне на учениците от випуск 2009 на ДЗИ с почетна значка са наградени преподавателите:

 

Диана Обущарова – преподавател по български език и литература

Гергана Икономова – преподавател по български език и литература

Александър Мандажиев – преподавател по български език и литература

Виктория Кирева – преподавател по български език и литература

Димка Дерменджиева - преподавател по английски език

Елица Зойкова - преподавател по английски език

Тодорка Янудова - преподавател по руски език

Соня Коджебашева – преподавател по математика

Христина Шушутева – преподавател по математика

Катерина Мангалова - преподавател но биология и здравно образование

Недялка Ангушева - преподавател по философски дисциплини

 

 

 

2006/2007 учебна година

 

За съществен принос и за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа се награждават с грамота и парична целева награда учителите:

 

Екатерина Тодорова – преподавател по български език и литература

Ирина Горанова – преподавател по информатика

Соня Коджебашева – преподавател по математика

Иванка Гелемерова – преподавател по химия

 

 

 

 

Други отличия

 

 

 

Наградени от кмета на община Гоце Делчев за доказан професионализъм и изключителни постижения в подготовката на ученици за Национални състезания, конкурси и олимпиади за учебната 2015/2016г.

 

Марияна Тодорова Карамитева - старши учител по английски език и химия и опазване на околната среда

Гергана Иванова Шарланджиева - старши учител по английски език

Борислава Иванова Мингова - учител по информационни технологии

Гергана Запрюва Икономова - старши учител по български език и литература

Ирина Николаевна Горанова - главен учител

Боряна Георгиева Вълчева - старши учител по история и цивилизация

 

 

Наградени от кмета на община Гоце Делчев за доказан професионализъм и изключителни постижения в подготовката на ученици за Национални състезания, конкурси и олимпиади за учебната 2014/2015г.

 

Марияна Карамитева - старши учител по английски език и химия и опазване на околната среда

Елена Николова -  учител по английски език

Гергана Шарланджиева - старши учител по английски език

Люба Маламова - учител по химия и опазване на околната среда

Ваня Станчева - старши учител по информационни технологии

Ивайло Костадинов - учител по изобразително изкуство

Недялка Ангушева -  старши учител по философия

Боряна Вълчева - старши учител по история и цивилизация

Евгения Попова -  старши учител по български език и литература

Екатерина Тодорова - главен учител

Ирина Горанова - главен учител

Карамфилка Патинова - старши учител по физика и астрономия

 

 

 

Наградени от кмета на община Гоце Делчев за доказан професионализъм и изключителни постижения в подготовката на ученици за Национални състезания, конкурси и олимпиади за учебната 2013/2014г.

 

     Тодорка Янудова - старши учител по руски език

Мария Панева - старши учител по информатика и информационни технологии

 

 

Наградени от кмета на община Гоце Делчев за доказан професионализъм и изключителни постижения в подготовката на ученици за Национални състезания, конкурси и олимпиади за учебната 2010/2011г.

 

Красимира Хаджидиманова - учител по информатика и информационни технологии

Иванка Гелемерова - старши учител по химия и опазване на околната среда

Катерина Мангалова - старши учител по биология и здравно образование