Инициативи през  учебната 2017/2018 година

Панаир на уменията в ПМГ

 

 

Баба Марта в ЦНСТ

 

Ден на търпението

 

14 февруари

 

 

 

Ден на думата Благодаря!

 

Ден на прегръдката!


 

 

Избори за ученически парламент

 

 

 

 

***

Архив 2016/2017

 

***

Архив 2015/2016

***

Архив 2014/2015