Среден успех по предмети от ДЗИ
 2014
г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/rez_dzi_2014.jpg

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 201
3 г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi2013.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2012 г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi2012.JPG

 

 

 

  

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi.jpg