Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
  ПЛАН и ИЗПЪЛНЕНИЕ на БЮДЖЕТ

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2018 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2018 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2018 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2018 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2017 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2017 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2017 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2017 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2016 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2016 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2016 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2016 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2015 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2015 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2015 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2015 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2014 г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2014 г.

 


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2014 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2014 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището - 2013 г. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®