Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  95 ГОДИНИ ПМГ

 

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г.   

 

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г.   

 

 УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®