Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  Адрес

ПМГ "ЯНЕ САНДАНСКИ"

2900 гр. Гоце Делчев, ул."Скопие" N 4

e-mail: pmg.direktor@pmggd.bg

Директор: (0751) 60306

Секретар: (0751) 60308

Факс: (0751) 60308

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®