Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Постижения на учениците

 

 

Очакваме постиженията на нашите ученици за 2019-2020 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Постижения на учениците за учебната 2017/2018 г.

 

***

 

 

Постижения на учениците за учебната 2016/2017 г.

 

 ***

 

Постижения на учениците за учебната 2015/2016 г.


 

 ***

Постижения на учениците за учебната 2014/2015 г.

 

 ***

Постижения на учениците за учебната 2013/2014 г.

 

***


Постижения на учениците за учебната 2011/2012 г.

 

***

 

Постижения на учениците за учебната 2010/2011г.

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®