Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

 

 ДЗИ 2019 г.


 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни:

  • Български език и литература - 21 май 2019г., начало 08:00 часа

  • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019г., начало 08:00 часа

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28 май - 31 май 2019г.

Сесия август-септември:

  • Български език и литература - 28 август 2019г., начало 08:00 часа

  • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2019г., начало 08:00 часа

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август - 04 септември 2019г.

 

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2018–2019 г.:

 

 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 5.03.2019г - 18.03.2019г.

 

 Оценяване на изпитните работи - 25.05.2019г. - 08.06.2019г.

 

 Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 13.06.2019г.

 

 

Примерни задачи по математика с формат на ДЗИ по учебни раздели

 

 

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2018
г.

 

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi2018.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2017
г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi_2017.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2016
г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/sreden_uspeh_dzi_2016.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2015
г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/sreden_uspeh_dzi_2015.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2014
г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/rez_dzi_2014.jpg


 

 


 

 

Актуална информация за всичко около ДЗИ търсете на:

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

 

Архив

 

Резултати от ДЗИ за учебната 2010/2011 година.

 

Резултати от ДЗИ за учебната 2009/2010 година.

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®