Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  proekt_tvoqt_chas

 

 

ОБУЧЕНИЕ

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

 

Седмично разписание на часовете в сила от 19.05.2020 г.

 

  От 12.05.2020 г. дистанционното обучение в ПМГ „Яне Сандански“ ще се осъществява чрез комбиниране на синхронно и асинхронно обучение в електронна среда. Синхронното обучение ще се провежда по установен график за учебните часове, а асинхронното ще включва следобедни занимания, които ще бъдат разпределяни по преценка на учителите.

 

График на часовете в ПМГ „Яне Сандански“ от 12.05.2020 г.

1ч. 8.30 – 9.00
2ч. 9.10 – 9.40
3ч. 9.50 – 10.20
4 ч. 10.30 – 11.00
5 ч. 11.10 – 11.40
6 ч. 11.50 – 12.20
7 ч. 12.30 – 13.00

 

График на часовете в ПМГ „Яне Сандански“ от 27.04.2020 г.

1ч. 8.30 – 9.10
2ч. 9.20 – 10.00
3ч. 10.10 – 10.50
Голямо междучасие, почивка – 30 мин.
4 ч. 11.20 – 12.00
5 ч. 12.10 – 12.50
6 ч. 13.00 – 13.40
7 ч. 13.50 – 14.30

Седмично разписание на часовете в сила от 21.04 2020 г.

 

График на часовете в ПМГ „Яне Сандански“ от 02.04.2020 г.

1ч. 8.30 – 9.00
2ч. 9.15 – 9.45
3ч. 10.00 – 10.30
Голямо междучасие, почивка – 30 мин.
4 ч. 11.00 – 11.30
5 ч. 11.45 – 12.15
Обяд, почивка – 30 мин.
6 ч. 12.45 – 13.15
7 ч. 13.30 – 14.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®